Att beställa din Ogo!

Certifieringen är klar nu den  19 sept 2018
Ogo Evolution 1 är klar för försäljning då alla certifieringsprocedurer är klara.

Försäljningspris : USD 16,995 (våren 2018)

Momsfrihet samt tullfri import kan ansökas om hos Tullverket. (0771-520 520)
Ett läkarintyg som visar behovet behövs.
Ansökan kan göras med hjälp av agenten.
Handläggningstid hos Tullverket upp till 30 dagar. Viktigt att detta sker innan leverans.

Tillkommande kostnader:
Fraktkostnader samt transportförsäkring från Nya Zeeland.
( preliminär beräknad kostnad ca 4-6000 SEK)

 • Efter att du har gjort din reservation/beställning kontaktar en representant för Ogo Technology Nya Zeeland dig för att få information om vilka individuella val du vill göra avseende olika detaljer samt transporten.
 • Du kan välja att säkerställa din köplats för leverans genom  att inbetala handpenning på 1000 USD som placeras på företagets kundkonto i väntan på leverans.
 • Efter att din betalning har inkommit får du en bekräftelse på din reservation/beställning och din beställning placeras i produktionskön.
 • Resterande belopp för din Ogo inklusive fraktkostnaderna faktureras efter att din egen Ogo är färdig för leverans och du har bekräftat beställningen.
 • Efter att full betalning har inkommit levereras din Ogo.
 • Beställningen, betalningen samt den juridiska överenskommelsen angående köpet sker direkt med företaget Ogo Technology i Nya Zeeland.
  Vi som agent har som funktion att vara behjälpligt i detta.
 • Det är beställarens ansvar att se till att rätt dokumentation finns för tulldeklaration, att ansökan om tullfrihet finns eller att import samt tullkostnaderna betalas.
  Det är viktigt att notera att följande klassificering finns för Ogo import: HST (Tariff) classification 8713.90.00.00
  Transportförsäkring ingår inte i priset och måste ordnas i s m leverans inför transport till Europa.( justering framöver)
  Samråd gärna med agenten vid frågor.

Med andra ord:
Reservationen/beställningen gör du direkt hos Ogo Technology i Nya Zeeland via nedan länkat formulär.
I samband med reservationen/beställningen ska en handpenning erlägges på 1000 USD.
När din Ogo är färdig för leverans är det dags att betala in resterande belopp.
Vi som agent i Norden tar emot leveransen och lämnar den sen till beställaren/dig.  I samband med detta sker även en demonstration samt instruktion/övning för att du ska kunna hantera din Ogo.

Beställningsformulär/

Glöm inte att ange agentnamn så att vi kan vara hjälpsam i samband med beställningen och leveransen.

Finansiering
The Ogo är  ett multifunktionell personligt förflyttningsmedel.
Den är inte klassat som ett handikapp- och medicinskt hjälpmedel. Detta behöver dock inte vara ett hinder för att få bidrag från olika håll. Ett intyg från behandlande läkare/vårdgivare där bakgrunden och behovet beskrivs kan vara ett sätt att få mer specifika bidrag.

Ett nytt bidrag som kan bli möjligt ( 10 000 kr) är Elcykelbidraget. Enligt beskrivningen så borde ny ägare till The Ogo kunna få detta bidrag.  Se Info elcykelbidrag hos Naturvårdsverket.

Att äga en Ogo:
Din Ogo ingår i de flesta fall i din hemförsäkring. eventuellt kan man se till att den noteras som ett specifikt objekt.
Att rekommendera är att skaffa allrisk kompletteringen.
Vill man vara på den säkra sidan och även skydda sig för personskador inkl mot tredje man kan en mopedförsäkring vara en lösning.  ( årspremie ca 2000 kr)

Vid frågor använd gärna formuläret på kontaktsidan.