Att beställa din Omeo!

Certifieringen är klar nu den  19 sept 2018
Omeo Evolution 1 är klar för försäljning då alla certifieringsprocedurer är klara. (samtliga ca priser avser hösten 2019, OBS  aktuella gällande priser finns på ogotechnology.com)
(OBS fakturering till Skandinavien blir i USD.)

Försäljningspris :
Omeo Evolution 1: USD 16 995
Offroad kit:  USD 350
Canvas reseskydd: USD 490

Momsfrihet samt tullfri import kan ansökas om hos Tullverket.
Ett läkarintyg som visar behovet behövs.
Ansökan sker i samverkan med agenten.
Handläggningstid hos Tullverket upp till 30 dagar. Viktigt att detta sker innan leverans.

Tillkommande kostnader:
Fraktkostnader samt transportförsäkring från Nya Zeeland.
( preliminär beräknad kostnad sjöfrakt Nya Zeeland till Göteborg samt landtransport fram till beställarens adress ca 1100 USD)

 • Efter att du har gjort din reservation/beställning kontaktar en representant för Omeo Technology Nya Zeeland dig för att få information om vilka individuella val du vill göra avseende olika detaljer samt transporten.
 • Du kan välja att säkerställa din köplats för leverans genom  att inbetala handpenning på USD 1000 som placeras på företagets kundkonto i väntan på leverans.
 • Efter att din betalning har inkommit får du en bekräftelse på din reservation/beställning och din beställning placeras i produktionskön.
 • Resterande belopp för din Omeo inklusive fraktkostnaderna faktureras efter att din egen Omeo är färdig för leverans och du har bekräftat beställningen.
 • Efter att full betalning har inkommit levereras din Omeo.
 • Beställningen, betalningen samt den juridiska överenskommelsen angående köpet sker direkt med företaget Omeo Technology i Nya Zeeland.
  Berörd agent har som funktion att vara behjälpligt i detta.
 • Det är beställarens ansvar att se till att rätt dokumentation finns för tulldeklaration, att ansökan om tullfrihet finns eller att import samt tullkostnaderna betalas.
  Det är viktigt att notera att följande klassificering finns för Ogo import: HST (Tariff) classification 8713.90.00.00
  Transportförsäkring ingår inte i priset och måste ordnas i s m leverans inför transport till Europa.( USD 30)
  Samråd gärna med agenten vid frågor.

Med andra ord:
Reservationen/beställningen gör du direkt hos Omeo Technology i Nya Zeeland via nedan länkat formulär.
I samband med reservationen/beställningen ska en handpenning erlägges på USD 1000.
När din Omeo är färdig för leverans är det dags att betala in resterande belopp.
Vi som agent i Norden tar emot leveransen och lämnar den sen till beställaren/dig.  I samband med detta sker även en demonstration samt instruktion/övning för att du ska kunna hantera din Omeo.

OBS, priserna kan justeras utan föregående information och de aktuella priser finns på omeotechnology.com. Den stunden man har placerad en order så låses dock beloppen!

Beställningsformulär/

Glöm inte att ange agentnamn så att vi kan vara hjälpsam i samband med beställningen och leveransen.

Finansiering
The Omeo är  ett multifunktionell personligt förflyttningsmedel.
Den är inte klassat som ett handikapp- och medicinskt hjälpmedel. Detta behöver dock inte vara ett hinder för att få bidrag från olika håll. Ett intyg från behandlande läkare/vårdgivare där bakgrunden och behovet beskrivs kan vara ett sätt att få mer specifika bidrag.

Att äga en Omeo:
Din Omeo ingår i de flesta fall i din hemförsäkring. eventuellt kan man se till att den noteras som ett specifikt objekt.
Att rekommendera är att skaffa allrisk kompletteringen.
Vill man vara på den säkra sidan och även skydda sig för personskador inkl mot tredje man kan en mopedförsäkring vara en lösning.  ( årspremie ca 2000 kr)

Vid frågor använd gärna formuläret på kontaktsidan.